poniedziałek, 27 czerwca 2016

Więcej niż programowanie, perspektywa praktyków

Jakie doświadczenia w zakresie nauki programowania posiadają polscy nauczyciele? W jaki sposób wspierać, włączając ich działania w nurt nowoczesnego, holistycznego podejścia do edukacji? Jak w wartościowy sposób realizować treści związane z programowaniem na wszystkich etapach edukacji? Jak w celowy, aktywny i realny sposób włączyć się w pilotażowe wdrożenie nauki programowania do szkolnej edukacji formalnej? Na powyższe oraz podobne pytania poszukiwano odpowiedzi podczas konferencji „Więcej niż programowanie. Perspektywa praktyków.”, która w dniu 23 maja odbyła się w Warszawie z inicjatywy Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania.


© Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog 2019. Obsługiwane przez usługę Blogger.