piątek, 24 lutego 2017

Projekt Laboratorium

Wychodząc na przeciw potrzebom nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dotyczącym wprowadzenia formalnej nauki programowania do szkół, postanowiliśmy uruchomić projekt pod nazwą Laboratorium.Esencją rozwoju warsztatu pracy nauczyciela jest praktyka. Działanie, dzielenie się efektami oraz poszerzanie narzędzi i metod pozwala w żywy sposób zarządzać i zmieniać swój nauczycielski zasobnik. 

Dlatego korzystając z narzędzi cyfrowych, takich jak webinary, zapraszamy do cyklicznych spotkań online. W czasie ich trwania bedziemy proponować i dzielić się sposobami wprowadzania elementów programowania w pracy z uczniami.

NAJWAŻNIEJSZE 

To co najważniejsze w tym projekcie, będzie się działo pomiędzy naszymi spotkaniami. Chcemy, aby czas pomiędzy jednym, a drugim webinarem, był wykorzystany przez uczestników Laboratorium na wypróbowanie wybranego rozwiązania w swojej klasie. Chcemy, korzystając z dobrodziejstwa Internetu, umożliwić wymianę doświadczeń i wzbogacanie działań, akcentując praktyczny wymiar pracy nauczyciela.

Bazując na filozofii i wartościach Mistrzów Kodowania, jesteśmy przekonani, że dobrowolny i niezobowiązujący charakter naszego projektu pozwoli na  współpracę, inspirację i rozwój nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą rozwijać swoją praktykę nauczycielską.

Spotkania odbywać się będą pod adresem: http://mistrzowiekodowania.clickmeeting.pl/mk i nie wymagają rejestracji. Z webinarów będą publikowane nagrania. 

Laboratorium poprowadzą Joanna Apanasewicz i Krzysztof Jaworski.
0 comments:

Publikowanie komentarza

© Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog 2019. Obsługiwane przez usługę Blogger.