czwartek, 17 sierpnia 2017

Kodowanie, tablety i regulamin

W czasie zajęć w szkołach coraz częściej wykorzystywane są urządzenia mobilne. Cześć placówek szkolnych zaopatruje się w nowe urządzenia, a część wykorzystuje urządzenia przyniesione przez uczniów. Ta tendencja może mieć charakter wzrostowy między innymi z powodu wprowadzenia nauki programowania do edukacji formalnej. Na rynku jest coraz więcej darmowych i wartościowych rozwiązań na urządzenia mobilne, które wspierają nauczycieli i uczniów w tym zakresie. Nauczyciele często pytają w jaki sposób zarządzać i realizować zajęcia z mobilnymi urządzeniami. W odpowiedzi na tą potrzebę pochylimy się dzisiaj nad tematem regulaminów dotyczących korzystania z tabletów w klasie szkolnej. Poniżej swoim doświadczeniem podzieliła się z nami ekspertka edukacyjna, prekursorka zastosowania tabletów w edukacji wczesnoszkolnej Jolanta Okuniewska.


Jesteśmy zewsząd otoczeni regulaminami. Bardzo często musimy je znać i stosować się do ich zapisów gdy podpisujemy umowy, gdy czynimy zakupy online, gdy wchodzimy na osiedlowy plac zabaw… Według Słownika Języka Polskiego regulamin to «przepisy i rozporządzenia regulujące postępowanie w jakiejś dziedzinie, obowiązujące pracowników jakiejś instytucji, członków organizacji itp.; też: dokument zawierający te przepisy i rozporządzenia». 
Regulaminy towarzyszą nam również w szkole. Porządkują one życie placówki, wyznaczają standardy zachowań i wymagania wobec szkolnej społeczności. W każdej pracowni komputerowej uczniowie zapoznawani są z regulaminem, gdyż nauczycielom zależy na bezpiecznym korzystaniu z urządzeń, bowiem za nie odpowiadają. Przyglądając się większości regulaminów szkolnych pracowni komputerowych rzucają się w oczy zapisy w postaci zdań przeczących - Nie jemy i nie pijemy w pracowni komputerowej. Nie zmieniamy ustawień na pulpicie komputera. itp. Zauważa się też skupienie na technicznej stronie korzystania z urządzeń. 
Przyjaźniejsze i bardziej czytelne jest dla uczniów używanie zdań twierdzących: w pracowni komputerowej jedzenie i picie jest zabronione; ustawienia na pulpicie zmieniamy jedynie na polecenie nauczyciela. Najlepiej, gdy regulamin tworzony jest wspólnie z uczniami, bowiem tylko wtedy mają oni świadomość, że traktuje się ich po partnersku. Pozwala im to na utożsamienie się z zasadami, co sprzyja ich respektowaniu. Można zebrać proponowane zapisy podczas lekcji organizacyjnych z uczniami wszystkich klas i stworzyć jeden wspólny regulamin. Zarówno w klasach starszych, jak i młodszych taki regulamin powinien być wyeksponowany, by móc odnosić się do niego w miarę konieczności. Tworzony wspólnie regulamin zawsze podpisują wszyscy uczniowie. To dla nich ważne przeżycie i ważny dokument. Zdarzało się wielokrotnie, że dzieci pilnowały respektowania zapisów regulaminu bardziej niż ja. Taka pierwsza lekcja demokracji, współpracy w grupie, nauka odpowiedzialności i sprawczość. Zasady korzystania z tabletów

Zasady pracy powinny być stworzone nie tylko do regularnych zajęć szkolnych, ale również do zajęć dodatkowych. Kiedy wykorzystujemy sprzęt mobilny: telefony lub tablety, również zacznijmy od stworzenia regulaminu. W zapisach na pewno pojawią się zasady ostrożnego obchodzenia się ze sprzętem, instalowania aplikacji, czy korzystania jedynie z tych, które w danej chwili proponuje nauczyciel. Warto zadbać o to, by dzieci miały możliwość pracy ze sprzętem mobilnym nie tylko siedząc w ławkach. Kiedy ustalimy z uczniami gdzie najchętniej siadają podczas pracy, w parach, czy w grupie i przygotujemy przyjazne dla nich środowisko, możemy mieć pewność, że pokochają takie zajęcia jeszcze bardziej. Aranżacja sali do zajęć tabletowych i nie tylko, to temat na odrębny wpis.

Oto propozycje zapisów do wykorzystania podczas tworzenia regulaminu zajęć tabletowych:

1. Ze sprzętem obchodzimy się ostrożnie.
2. Dbamy o czystość rąk i porządek na ławce.
3. Pracujemy w miejscach wcześniej ustalonych.
4. Tablet nieużywany odkładamy na miejsce.
5. Gdy kończymy pracę tablet wyłączamy.
6. Aplikacje instaluje i usuwa nauczyciel.
7. Zachowujemy układ ikon na ekranie jaki zastaliśmy.
8. Pracujemy z aplikacją wskazaną przez nauczyciela.
9. Wszelkie nieprawidłowości w pracy tabletu natychmiast zgłaszamy nauczycielowi.
10. Współpracujemy zgodnie, gdy pracujemy w parach lub grupie.
11. Projekty stworzone na tablecie należą do twórców i tylko oni mogą dokonywać w nich zmian.
12. Szanujemy pracę innych.
13. Picie i jedzenie trzymamy w plecaku.
14. Łamanie regulaminu podczas zajęć skutkuje odebraniem tabletu.

Z pewnością nasunie się jeszcze wiele innych zapisów, albo niektóre z zaproponowanych okażą się w danej grupie niepotrzebne. Wszystko będzie zależeć od wieku uczniów, okoliczności i specyfiki zajęć. Pamiętajmy, by zasady stworzyli sami uczniowie. Na pewno przyda się im nasza pomoc, czy delikatne sugestie. Warto zadać im pytanie - Co przeszkadza wam w pracy? Możecie być pewni, że padnie wiele trafnych spostrzeżeń, które przydadzą się do stworzenia regulaminu zajęć.Tablet jako narzędzie

Warto sobie uświadomić, że tablet to narzędzie, które pomaga w osiągnięciu celu edukacyjnego. Gdy potraktujemy je jak linijkę, czy inny przyrząd z uczniowskiego piórnika i tak o nim będziemy myśleć, to unikniemy jednej nieprzyjemnej pułapki. Tablet nie powinien być traktowany jak nagroda lub kara. Narracja w stylu - "Jak będziecie dziś grzeczni, to będą tabletowe zajęcia" lub "Byliście niegrzeczni, więc nie dostaniecie tabletów do rąk" - jest niewłaściwa. Odebranie tabletu może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy złamany zostanie punkt regulaminu. Zawsze dajemy dziecku szansę, przypominamy zapis regulaminu i dopiero gdy po upomnieniu sytuacja się powtarza tablet odbieramy. Absolutnie niedopuszczalne jest odebranie tabletów wszystkim uczniom w przypadku, gdy tylko jeden naruszył zapisy regulaminu. Nie wolno stosować odpowiedzialności grupowej również w innych sytuacjach. Wiem z doświadczenia, że wystarczy jedna sytuacja, w której musimy uczniowi odebrać tablet i więcej się nic takiego nie zdarzy. Dzieciom bardzo zależy na tabletowych zajęciach, są zaangażowane i pracują bardzo aktywnie. Wykorzystujmy tę naturalną radość z uczenia się, włączajmy dzieci do planowania zajęć, zachęcajmy do dzielenia się informacjami o ciekawych aplikacjach, pozwalajmy na popełnianie błędów i stwarzajmy okazje do wzajemnego uczenia się.

autorka tekstu: Jolanta Okuniewska
Finalistka konkursu Global Teacher Prize 2016
Wieloletnia ambasadorka programu eTwinning
Trenerka w programie Mistrzowie Kodowania

0 comments:

Publikowanie komentarza

© Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog 2019. Obsługiwane przez usługę Blogger.