środa, 9 maja 2018

Rzeczownik zakodowany w Kropkach, czyli inspiracje od specjalni.pl

Kropkowa mata Dotta Mistrzów Kodowania jest świetnym narzędziem do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. Dzięki niej utrwalaliśmy nie tylko najważniejsze wiadomości o rzeczownikach, ale też rozwijaliśmy logiczne myślenie, orientację przestrzenną, analizę i syntezę wyrazową. W jaki sposób? Zobaczcie nasze propozycje aktywności.Zajęcia nr 1
Na kropkowej macie rozkładamy wydrukowane kółka z sylabami, dodatkowo na osi pionowej dodajemy kolory z liczbami od 1 do 6, a na osi poziomej kolorowe kółka.


Zadanie dzieci będzie polegało na połączeniu sylab w wyrazy zgodnie z ułożonym przez nauczyciela kodem (kod to kolorowe kółka z liczbami, sylabę odczytujemy w miejscu przecięcia się osi z kolorem i osi z liczbą).  Możemy również  pracować w parach, w których uczniowie nawzajem kodują i odkodowują wyrazy. Warto wykorzystać specjalną kartę pracy opracowaną przez nas dla tej aktywności.


Materiały do wydrukowania
Kolorowe kółka na oś poziomą.

Na kolorowych kartkach (czerwonych, szarych, niebieskich, różowych, zielonych, żółtych) drukujemy kółka z liczbami do kodowania wyrazów. Na białej kartce natomiast, liczby do ułożenie na osi pionowej.
 Zadanie nr 2
W tym zadaniu dzieci będą określać liczbę i rodzaj rzeczowników. Na macie rozkładają białe kółka z rzeczownikami oraz kolorowe na obu osiach. Na osi poziomej kolory muszą być zgodne z kostką nr 1, a na osi poziomej takie jak na kostce nr 2. 
Dodatkowo obok maty tworzymy kod, w którym liczby i rodzaje rzeczownika mają przyporządkowane kolorowe kubki (każdy rodzaj i liczba inny kolor). Dzieci rzucają kostkami, wskazują wylosowane kolorowe kółka na macie i odczytują rzeczownik, który znajduje się w miejscu ich przecięcia. Następnie określają liczę i rodzaj, dobierają kubki w odpowiednich kolorach i stawiają na wylosowanym wyrazie. Do tego ćwiczenia również opracowałyśmy kartę pracy, która dodatkowo utrwali wiadomości z zajęć.


Materiały do pobrania:
karta pracy


rzeczowniki
kostki i kolorowe kółka na osie
Zadanie nr 3
Odmiana rzeczowników przez przypadki. Na macie rozkładamy koła z rzeczownikami oraz kolorowe kółka z zadania nr 2 (kolory zgodne z tymi, które znajdują się na  kostkach). 


Obok maty dzieci układają w kolejności etykiety z nazwami przypadków oraz pytaniami, na które odpowiadają. Każdemu przypadkowi dzieci przyporządkowują inny kolor kubeczka. 


Następnie kubeczki w tych samych kolorach rozkładają na umieszczonych na macie rzeczownikach. Zabawa polega na wylosowaniu rzeczownika z kolorowym kubeczkiem(rzut kostkami z zadania nr 2). Kolor kubeczka wskaże nazwę przypadka, zgodnie z którym uczeń poda rzeczownik w odpowiedniej formie. Za każdy poprawnie odmieniony wyraz dziecko zostawia wylosowany kubeczek. Ta osoba, która zbierze ich najwięcej wygrywa zabawę. Ponowne wylosowanie rzeczownika bez kubeczka powoduje stratę kolejki.

Materiały do pobrania:
etykiety z nazwami przypadków

Autorki tekstu: Jolanta Majkowska i Zyta Czechowska, trenerki Mistrzów Kodowania, autorki bloga Specjalni.0 comments:

Publikowanie komentarza

© Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog 2019. Obsługiwane przez usługę Blogger.